Wat is de BIZ Binnenstad Roermond?

Een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) is vergelijkbaar met een vereniging van eigenaren voor een gebouw, maar dan voor een winkelgebied of bedrijventerrein. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om bovenop de inspanningen van de gemeente, te investeren in de kwaliteit van de directe werkomgeving.

Sinds 2011 zijn alle ondernemers van de Roermondse binnenstad verenigd in een BIZ. Deze BIZ maakt het mogelijk voor ondernemers om collectief te kunnen investeren in hun gebied, met ondersteuning vanuit de gemeente. Alle ondernemers in het BIZ-gebied van Stichting BIZ Binnenstad Roermond betalen een bijdrage. De gebruikers van onroerend goed in het betreffende gebied betalen een gemeentelijke heffing die op basis van de WOZ waarde jaarlijks wordt geïnd.

Binnenstadondernemers Roermond
De opbrengst van deze belastingheffing wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de Stichting BIZ Binnenstad Roermond. De BIZ gebruikt deze subsidie om activiteiten uit te voeren die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid en economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de binnenstad van Roermond. De activiteiten van de BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente.

De BIZ geeft ondernemers een stem en maakt hen samen sterk richting partijen die zich allemaal voor het belang van Roermond inzetten onder het motto ‘Roermond is ons alles waard!’

BIZ gebieden in Roermond
Roermond is landelijk een van de grootste BIZ-gemeenten, en dat is een visitekaartje voor de stad. In Roermond zijn naast de BIZ Binnenstad nog 7 andere BIZ gebieden actief:

  • Retailpark Roermond
  • Centrum Swalmen
  • Parkmanagement Midden-Limburg (Willem-Alexander Bedrijventerrein, Roerstreek Bedrijventerrein, Merum Bedrijventerrein, Swalmen Bedrijventerrein, Stadsrand-Noord Bedrijventerrein)