Privacystatement

Stichting BIZ Binnenstad Roermond heeft als doel de kwaliteit van het winkelgebied in Roermond te verbeteren en om alle ondernemers de commerciële kosten daarvoor te laten delen. Een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) is een instrument van, voor en door ondernemers. Het is een afgebakend en aaneengesloten gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

Bezoekt u deze website of bent u ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan verwerkt de Stichting BIZ Binnenstad Roermond uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen. 

Soort gegevens
Op bizroermond.nl verwerken wij, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Bij het registreren voor onze nieuwsbrief registreren wij de bedrijfsnaam, vestigingsadres, huisnummer, Postcode, Woonplaats, naam van de contactpersoon, m/v, aanhef, e-mailadres, ondernemersgebied en branche.

Cookies
Deze website maakt gebruikt van een cookie van Google Analytics ten behoeve van het analyseren van het internetverkeer op de website. Lees de privacyverklaring van Google Analytics om te zien hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen.

Privacy wetgeving en Google Analytics
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. De gegevens blijven gedurende 26 maanden beschikbaar. Gegevens uit formulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Stichting BIZ Binnenstad Roermond en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Stichting BIZ Binnenstad Roermond heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Stichting BIZ Binnenstad Roermond heeft ook een verwerkersovereenkomst met Stichting Citymanagement Roermond, dat de gegevens van Google Analytics voor de Stichting BIZ Binnenstad Roermond verwerkt. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Stichting BIZ Binnenstad Roermond geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Stichting BIZ Binnenstad Roermond een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van bizroermond.nl te kunnen waarborgen.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Stichting BIZ Binnenstad Roermond) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Digitale nieuwsbrief
De ondernemers in het gebied van de BIZ Binnenstad Roermond, onze relaties en andere geïnteresseerden die zich daarvoor inschrijven, sturen wij onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief BIZ nieuws toe. In deze nieuwsbrief wordt nieuws geboden over de nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad en activiteiten van de BIZ Binnenstad Roermond. Daarnaast sturen we incidentele mailingen per mail of post over zaken die het functioneren van de binnenstad en de binnenstadondernemers aangaan. Citymanagement Roermond verwerkt en beheert voor ons alle gegevens en verzend de nieuwsbrieven. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Citymanagement Roermond.
Wij maken voor onze digitale nieuwsbrief gebruik van Mailchimp en hebben een verwerkersovereenkomst met Mailchimp. Het is altijd mogelijk om uit te schrijven voor onze nieuwsbrief via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Wij verwijderen de gegevens dan uit de verzendlijst.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens Stichting BIZ Binnenstad Roermond

Postadres:
Postbus 244
6040 AE Roermond
T 0475 – 337 222 (secretariaat via Citymanagement Roermond)
info@bizroermond.nl