Sfeerverlichting

De meeste gestelde vragen en antwoorden hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Wie zorgt voor de sfeerverlichting in de binnenstad?
De sfeerverlichting in de binnenstad van Roermond wordt gefinancierd door de Stichting BIZ Binnenstad Roermond (BIZ). De BIZ is een collectief van, voor en door ondernemers in de binnenstad van Roermond. De sfeerverlichting wordt door de firma Avontuur Blanchere Limburg opgehangen en onderhouden.

Sfeerverlichting Hamstraat Roermond

Wanneer wordt de sfeerverlichting opgehangen?
Meestal starten we in oktober met het ophangen van de sfeerverlichting in Roermond. Incidenteel kan het voorkomen dat wegen kort worden afgesloten voor verkeer. In dat geval zal er zal alles aan gedaan worden om de weg zo snel mogelijk weer te openen.

Welke sfeerverlichting wordt er opgehangen?
In de winkelstraten in de binnenstad worden guirlandes aangebracht aan de bestaande overspanningen boven de winkelstraten (indien de overspanningen dit toelaten). In straten waar geen overspanningen hangen, wordt als dit mogelijk is, sierlijke ornamenten aan de lantaarnpalen bevestigd, zoals bijv. op de Singelring, de Markt, de Pastoorswal, Munsterstraat en Pollartstraat. Ook het Munsterplein en de Stenen Brug worden verlicht.

Waarom branden tijdens de ophangperiode niet alle guirlandes volgens een gelijk schema?
Dit heeft ermee te maken dat alle sfeerverlichting tijdens het ophangen direct wordt getest. Als die verlichting goed is, wordt de verlichting in dat gebied ingeschakeld.

Waarom hangen op diverse overspanningen geen guirlandes?
Op diverse locaties zijn om esthetische en/of veiligheidsredenen een aantal overspanningen niet voorzien van guirlandes. De guirlandes zijn door het gewicht een extra belasting aan de gevels aan weerszijden van de straat. Alle overspanningen zijn hiervoor getest. Sommigen zijn ongeschikt en worden daarom niet voorzien van guirlandes.

Hoe zit het met geluidsoverlast?
Er zal gebruik worden gemaakt van hybride hoogwerkers die elektrisch werken met een hulpmotor voor als de stroom op is. Er wordt gebruik gemaakt van de hybride hoogwerkers om de uitstoot in de binnenstad tegen te gaan en het geluid te verminderen. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, blijven deze hoogwerkers in de binnenstad staan.

Wanneer brandt de sfeerverlichting?
Op een aantal locaties zijn geen verdeelkasten aanwezig met permanente spanning. De verlichting op die locaties is daarom aangesloten op het openbare netwerk en brandt dus gelijktijdig met de openbare verlichting. Om technische en financiële redenen is het helaas niet altijd overal mogelijk om permanente stroomvoorziening op alle locaties te realiseren.

Hoe zit het met het energieverbruik van de sfeerverlichting?
Gezien de oplopende energieprijzen in 2022 willen Stichting BIZ Binnenstad Roermond en leverancier Avontuur Blachere zorgen voor een zo efficiënt mogelijke inzet van de sfeerverlichting:
• De sfeerverlichting zal gedurende de dag waar mogelijk minder lang branden dankzij het gebruik van tijdklokken.
• Er wordt gebruik gemaakt van LED verlichting en Bioprint materiaal voor de ornamenten.

Komen er ook kerstbomen in de binnenstad?
In december komt er op de Markt, het Stationsplein en Munsterplein een grote kerstboom voorzien van sfeerverlichting. Deze grotere kerstbomen worden begin januari weg gehaald.

Wanneer wordt de sfeerverlichting afgehaald?
Eind januari / begin februari wordt gestart met het weghalen van de sfeerverlichting in Roermond.

Heeft u een storing gesignaleerd?
Wij verzoeken u om de locatie, straatnaam en indien van toepassing het nummer van de lantaarnpaal door te geven aan de BIZ.