Pandenbank Roermond

Leegstaande panden kunnen tijdelijk worden voorzien van een aankleding (window dressing) of, met medewerking van de pandeigenaren, voor de duur van de leegstand in gebruik gegeven aan het verenigingsleven of een maatschappelijke/culturele instelling. Natuurlijk streeft de pandeigenaar, gemeente Roermond en de BIZ voor een permanente invulling van het pand.

De aanpak is gericht op tijdelijke frictieleegstand. De aanpak van frictieleegstand vraagt om een andere aanpak dan langdurige leegstand, omdat hier sprake is van courante locaties die veelal hun functie behouden en waarbij de markt zelf haar werk doet.

Het slagen hiervan hangt samen met de bereidheid van vastgoedeigenaren om mee te werken aan de tijdelijke invulling van hun leegstaand pand. Wij roepen daarom pandeigenaren op om mee te werken aan het aantrekkelijker maken van de Roermondse binnenstad en zich te melden.

Voor meer informatie over de panden, neem contact via mail naar de BIZ. Samen kan er dan worden gekeken naar een geschikte invulling voor het betreffende pand.

Hieronder worden de leegstaande panden overzichtelijk weergegeven. Deze pandenbank wordt periodiek geactualiseerd.