Tarieven

Stichting BIZ Binnenstad Roermond krijgt jaarlijks de BIZ-bijdragen van de binnenstad, die door de Gemeente worden geïnd, uitgekeerd als subsidie.

Alle straatverenigingen krijgen 15% van het bedrag dat in dat gebied wordt geïnd ter beschikking, om op straatniveau activiteiten te ontplooien. Het overige bedrag wordt door Stichting BIZ Binnenstad Roermond ingezet voor diverse projecten. Die projecten hebben allen te maken met schoon, veilig, bereikbaarheid, beleving en evenementen.

De BIZ-bijdrage zal per bijdrageplichtige een percentage van de WOZ-waarde bedragen, waarvoor:
in de A-zone:
- in 2016 0,18%
- in 2017 0,20%
- in 2018 0,22%
- in 2019 0,23%
- in 2020 0,23%

in de B-zone:
- in 2016 0,09%
- in 2017 0,10%
- in 2018 0,11%
- in 2019 0,115%
- in 2020 0,115%

Tijdens de draagvlakmeting in 2015 zijn vier nieuwsbrieven uitgebracht om de ondernemers te informeren.
Nieuwsbrief nr. 1 | Nieuwsbrief nr. 2 | Nieuwsbrief nr. 3 | Nieuwsbrief nr. 4

Heeft u vragen over de financiën? Neem dan contact op met penningmeester Hans Strijbos.