Belangenbehartiging

Één van de belangrijkste activiteiten van de BIZ is het behartigen van de belangen van de BIZ ondernemers. De BIZ signaleert problemen en knelpunten van algemene aard en gaat hiermee aan de slag. Bestuursleden, voornamelijk de leden van het dagelijks bestuur, nemen frequent deel aan overleggen, werkgroepen en klankbordgroepen zoals:

• Overlegplatform Economie en Toerisme (OPET)
• Branche Advies Commissie (BAC)
• Mobiliteitfonds Roermond
• Verbinding Binnenstad – DOR
• Locatus passantentellingen
• Pilot Hamstraat
• Werkgroep Retail Innovation Centre (RIC)
• Werkgroep Compacte stad
• Pilot Hamstraat (als onderdeel van programma Vitale Binnenstad)
• Parkeerpanel
• Bereikbaarheid en Communicatie team
• Locatus passantentellingen
• Verbeterplan Stationstunnel