Taakverdeling BIZ bestuur

Belangenbehartiging Gerard IJff Marjon Snieders Hans Strijbos Henk Luiten Wim Cox
Overleg BIZ en CM bestuur X        
Afstemming met de gemeente Roermond X        
Openbare ruimte, verlevendiging  
X   X
Samenwerking DOR
X      
Samenwerking binnenstadondernemers en vastgoedeigenaren X        
Afstemming en communicatie naar straatverenigingen en binnenstadondernemers X X      
Overleg Platform Economie en Toerisme (OPET) X        
Branche Advies Commissie (BAC) X       X
Mobiliteitsfonds, Roermond Bereikbaar       X  
Parkeervoorzieningen, parkeertarieven, stimulering fietsen       X  
Online marketing, inzet ICT-mogelijkheden, online shoppen   X

X
Veiligheidvraagstukken     X    
Werkgroep Retail Innovation Centre (RIC) X        
Werkgroep stedelijke evenementen       X  

 

Afkortingen
CM = Sitchting Citymangement Roermond
DOR = Desginer Outlet Roermond