Vervanging gasleidingen centrum Roermond

Ook in 2018 zal Enexis in het centrum van Roermond de hoofdgasleiding vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer in opdracht van Enexis.

Wat gaat Enexis Netbeheer doen?
Enexis Netbeheer gaat het gasnet in het centrum van Roermond vervangen. De bestaande leidingen zijn aan het einde van hun technische levensduur. We zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden door een aannemer in opdracht van Enexis Netbeheer uitgevoerd. De aannemer heeft jarenlange ervaring met gaswerkzaamheden in gemeente Roermond.

Nieuwe gasdrukregelaar
Het nieuwe gasleidingnet heeft een hogere gasdruk, daarom is het nodig dat we bij u in huis/pand een gasdrukregelaar plaatsen om de gasdruk te verlagen naar het niveau dat u gebruikt. Hiervoor komt een monteur van Enexis Netbeheer of van onze aannemer bij u langs om deze werkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden kondigen wij vooraf aan en vragen u dan ook om aanwezig te zijn zodat wij bij de meterkast kunnen werken. Vraag de monteurs gerust om een legitimatie, ze zijn verplicht deze bij zich te hebben. Het kan voorkomen dat de aansluitleiding vervangen dient te worden dit wordt bij voorkeur voor het vervangen van de hoofdgasleiding uitgevoerd.

Nieuwe hoofdgasleiding
Op een later tijdstip zullen we bij in de straat starten met de aanleg van een nieuwe hoofdleiding gas. De sleuf voor deze leiding wordt in voetpaden gegraven. U heeft gedurende de werkzaamheden enige overlast van de graafwerkzaamheden. De aannemer zal telkens na de aanleg van de hoofdleiding de sleuf zo spoedig mogelijk herstellen om zo de overlast tot een minimum te beperken.

Hoe informeert Enexis u?
U ontvangt een vooraankondiging van Enexis Netbeheer waarin we melden dat we aan uw gasnet gaan werken. U ontvangt een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.
Over de verkeerssituatie informeren we u door middel van verkeersborden langs de weg.
 

Kijk voor meer informatie en een gedetailleerde planning op www.enexis.nl/actueel.

Heeft u daarna nog vragen dan kunt u op werkdagen van 7.30 tot 16.00 uur contact opnemen met de uitvoerder van Enexis, Hans Hermans, telefoonnummer 06-462 317 49 of Henk Haus van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer 06-575 531 37.