Terugblik BIZ jaarvergadering 2017

Op dinsdag 14 maart 2017 vond de BIZ-jaarvergadering plaats. Net als voorgaande jaren hadden alle binnenstadondernemers per e-mail en post een uitnodiging ontvangen. Uiteindelijk mocht het BIZ-bestuur ongeveer 80 binnenstadondernemers tijdens deze avond verwelkomen.

Na een kop soep en een lekker broodje werden alle aanwezigen door het dagelijks bestuur geïnformeerd over de gang van zaken binnen de BIZ Binnenstad. Door de voorzitter (Dennis van Dijk) werd aandacht besteed aan alle activiteiten en projecten die de BIZ in 2016 heeft uitgevoerd ten behoeve van de binnenstad. De penningmeester van de BIZ (Hans Strijbos) gaf inzicht in de financiën die daarmee waren gemoeid. Tenslotte gaf de secretaris (Marjon Snieders) door middel van een vooruitblik aan wat de BIZ voor 2017 en latere jaren op de agenda heeft staan. Hier werd ook stilgestaan bij de nieuwe samenwerkingsstructuur tussen BIZ, Citymanagement en gemeente Roermond die in 2017 van kracht zal worden.

De avondvoorzitter luidde daarna het centrale thema van de jaarvergadering in: “Jazz City; kans of bedreiging voor de binnenstad?” Een thema dat al snel tot een levendig gesprek leidde tussen binnenstadondernemers, gemeente en retail-deskundigen. Diverse onderwerpen kwamen aan bod waarbij parkeerbeleid, de bereikbaarheid van de stad en de invloed van het Designer Outlet Roermond op de binnenstad de boventoon voerden.

 

 

 

 

 

 

Als slotconclusie mag in ieder geval gelden dat Roermond een krachtige en aantrekkelijke binnenstad heeft met een potentie die nog lang niet volledig tot bloei is gekomen. Daartoe dienen eerst nog een aantal essentiële vraagstukken beantwoord te worden en zullen de binnenstadondernemers nog meer de samenwerking moeten opzoeken. Twee zaken waar de BIZ Binnenstad zich sterk voor inzet.