Stimuleringsregelingen binnenstad Roermond

De gemeente Roermond heeft een plan opgesteld om de binnenstad te versterken en levendig te houden. Het plan ‘Vitale Stad’ maakt werk van een toekomstbestendige binnenstad, waarbij een mix van functies zorgt voor een aantrekkelijk verblijfs- en vestigingsklimaat. Een binnenstad om te ontmoeten, wonen, recreëren en beleven.

Belangrijke onderdelen in het plan zijn de aanpak van leegstand en het versterken van het historisch karakter. Samenwerking met ondernemers en pandeigenaren is hierbij van groot belang. Daarom heeft de gemeente in samenwerking met de provincie budget beschikbaar gesteld voor een aantal stimuleringsregelingen. Zo geven we ondernemers en pandeigenaren een steuntje in de rug en bouwen we samen aan een krachtige binnenstad met een diversiteit aan winkels, horeca en verrassende nieuwe concepten, gecombineerd met musea en
theater. Er zijn vijf verschillende subsidiemogelijkheden die zowel separaat als in combinatie met elkaar kunnen worden aangevraagd.

Gevelsubsidie
Voor eigenaren van panden binnen de contour binnenstad, die de gevel van het pand beter in willen passen in het historische stadsgezicht.

Hoe hoog is de bijdrage?
• Maximaal 65% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, tot een maximum van € 30.000,- in totaal.
• De bijdrage wordt gebaseerd op de kosten van materialen en loon, noodzakelijk voor het aanpassen van de gevel.

Wat zijn de voorwaarden?
Het pand en met name de winkelpui op de begane grond moet passen bij het historisch karakter van de binnenstad en van het pand zelf. Denk aan de indeling van de pui, materiaalgebruik en kleurstelling en aan het
verwijderen van luifels en reclame-uitingen. Achterstallig onderhoud wordt niet vergoed.

In bijgevoegde folder en op deze website staan contactgegevens en o.a. informatie over de 4 andere stimuleringsregelingen.