RESOLVE enquête in de binnenstad

De gemeente Roermond is Lead Partner van het Europese project RESOLVE, een project waarin acht Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam sinds april 2016 voor vijf jaar samenwerken. Doel van dit project is om het belang van de lokale (retail) economie en draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen te verankeren in het nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan.

Het project richt zich niet alleen op het uitwisselen van bestaande kennis en ervaringen, maar ook op het vergaren van nieuwe kennis die bijdraagt aan het bereiken van de doelstelling van RESOLVE. Voor het verkrijgen van deze nieuwe kennis is de ‘RESOLVE Monitoring and Evaluation Tool’ ontwikkeld. Hiervoor worden door alle partners op drie momenten tijdens het project gegevens verzameld middels het uitvoeren van enquêtes.

In het voorjaar van 2017 hebben wij een eerste enquête uitgevoerd onder ondernemers en bezoekers in de binnenstad Roermond. Deze enquête was als het ware een nulmeting aan de hand waarvan we het effect monitoren van de maatregelen die we met het GVVP en RESOLVE treffen. De eerste enquêteresultaten zijn in het ondernemersontbijt van 30 mei 2017 met de ondernemers besproken.

Inmiddels zijn we een jaar verder en wordt opnieuw onder bezoekers en ondernemers min of meer dezelfde enquête afgenomen. Om het effect van het gevoerde beleid te evalueren zal in 2020 zal de enquête nogmaals uitgevoerd worden.

Enquête

Een extern enquêtebureau zal bezoekers enquêteren op donderdagavond 17 mei, vrijdag 18 mei en zaterdag 19 mei. Hiervoor worden per dag, net als vorig jaar, 4 interviewers op 4 verschillende locaties in de binnenstad ingezet.

De interviews met de ondernemers zullen ook in deze week plaatsvinden. Dit wordt door 1 interviewer gedaan.

In het eerstvolgend ondernemersontbijt informeren wij u kort over het verloop van de enquêtes en de wijze van analyse en terugkoppeling van de resultaten.

Voor meer informatie bezoek de website van RESOLVE.