Pilot verruiming openingstijden

Tijdens de BIZ ondernemersbijeenkomst van 12 september 2017 is besloten om een pilot “verruiming winkelopeningstijden” uit te voeren. Dit besluit komt voort uit de behoefte van consumenten aan eenduidigheid en andere openingstijden. Bij de binnenstadondernemers is een groeiend besef om hierin gezamenlijk op te treden en uniforme openingstijden te hanteren. Met de pilot willen we testen hoe we ons aanbod in de binnenstad beter kunnen afstemmen op veranderende consumentenbehoeften.

Belangrijke voorwaarden om de pilot een kans van slagen te geven zijn een zorgvuldige voorbereiding, voldoende looptijd van de pilot (i.v.m. gewenning voor bezoekers en ondernemers), een goede marketingcommunicatie, voldoende draagvlak, kritische massa en commitment van zelfstandige ondernemers en grootwinkelbedrijven. 

In opdracht van de BIZ is door Citymanagement Roermond vooronderzoek uitgevoerd en een gefaseerd plan van aanpak opgesteld. Binnenkort ontvangen winkeliers een enquête om de draagvlak te peilen voor deze pilot. Daarna besluit het BIZ bestuur over de planning en uitvoering van de pilot.

De keuze van winkelopeningstijden is en blijft te allen tijde aan de ondernemer zelf.