Ondernemersklankbord bestaat 35 jaar

Wat getallen: Team Limburg bestaat uit 26 vrijwillige onbetaalde ervaren adviseurs. Ondernemersklankbord helpt/adviseert jaarlijks in Limburg 600 bedrijven onafhankelijk en belangeloos. Ondernemersklankbord verstrekt hulp/advies aan/bij: Starters : 80 Bedrijfsbegeleiding : 240 Bedrijfsovername : 30 Faillissementspreventie : 250

Circa tachtig procent van de MKB-bedrijven heeft minimaal vijf mensen in dienst.
De schade van een faillissement van een MKB-bedrijf met maximaal 10 medewerkers bedraagt circa €250.000,00, nog afgezien van andere schadeposten als uitkeringen en de gedwongen verkoop van bezittingen.
De ondersteuning door Ondernemersklankbord is tevens van grote waarde voor starters onder andere voor het opstellen van een doordacht
ondernemersplan waarmee de kans op het verkrijgen van een krediet wordt vergroot.

Totale jaarlijkse besparing voor de maatschappij in Limburg:
€ 7.125.000,00

Ondernemersklankbord werkt in Limburg samen met diverse gemeenten bij het bieden van hulp en advies aan ondernemers en starters.

Team Limburg heeft convenanten gesloten met:
Gemeente Maastricht.
Gemeente Horst aan de Maas.
Gemeente Venray.
StartersCentrum Limburg.
Provincie Limburg en LLTB voor hulp aan tuin-(land)bouw bedrijven. (Versnellingsagenda).
Keyport MKB 2020 Inovatiehuis.
Ontwikkelings Maatschappij Midden-Limburg (OML).
Kamer van Koophandel.