Nieuwe voorzitter BIZ Binnenstad Roermond

Tijdens de jaarvergadering van de BIZ Binnenstad in april heeft Dennis van Dijk aangegeven dat hij i.v.m. drukke werkzaamheden besloten heeft het voorzitterschap te willen overdragen. Het BIZ bestuur is vervolgens op zoek gegaan naar een vervanger.

Dennis blijft lid van het Algemeen Bestuur met name als vertegenwoordiger van de Singelring. Wij bedanken Dennis voor hetgeen hij de afgelopen jaren voor de BIZ heeft gedaan en zijn dankbaar dat hij in als bestuurslid aanblijft, zodat wij van zijn expertise gebruik kunnen blijven maken.

Door het bestuur is de heer Gerard IJff voor de voorzittersfunctie benaderd. Met name zijn bestuurlijke kwaliteiten en jarenlange ervaring als wethouder in het gemeentebestuur van Roermond zien wij als een welkome aanvulling in ons bestuur. Wij hebben hem benaderd en de vraag gesteld of hij bereid was de functie van voorzitter te aanvaarden. Hij stemde toe en wil zich de komende tijd inzetten voor een economische versterking van de binnenstad. Het Algemeen Bestuur van de BIZ heeft in haar vergadering van 6 juni Gerard IJff unaniem benoemd als nieuwe voorzitter. Gerard IJff stelt zich hieronder aan u voor:

Nieuwe voorzitter Gerard IJff
Toen bekend werd dat ik zou stoppen als wethouder, werd ik benaderd door een tweetal actieve bestuurders van de BIZ Binnenstad. Men zocht een onafhankelijke voorzitter die de verbinding kon leggen met partners zoals de gemeente Roermond, het Designer Outlet Center en de vastgoedeigenaren in de binnenstad. 

Al snel werd duidelijk dat er sprake is van een uitermate betrokken bestuur waarvan de leden naast hun beroep heel veel vrije tijd besteden om onze binnenstad nog aantrekkelijker te maken. Ook werd mij duidelijk dat ondernemen in de binnenstad vaak bijna een roeping is in plaats van een betaalde baan. Een gunstig ondernemingsklimaat dient te leiden tot minder leegstand en ruimte om mee te investeren in nieuwe trends. Met onze historische entourage en vele culturele activiteiten in combinatie met een rijke en zichtbare historie zijn alle ingrediënten aanwezig om uit te groeien tot een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, winkelstad van Limburg.

Uiteraard gaat dat niet vanzelf maar met de tandem Citymanagement en BIZ bestuur kunnen we dit samen met de ondernemers en straatverenigingen waar maken, zodat over 2 jaar bij de volgende behoefte peiling we er weer staan en de derde BIZ-periode kan starten.

Mijn achtergrond is een geheel andere. Ik ben van origine scheikundige en heb gewerkt bij het waterschap als hoofd van het laboratorium. Daarna werd ik in 2002 wethouder in Roermond en nu dus voorzitter van de BIZ Binnenstad. Ik ben getrouwd en samen met Ineke hebben we twee kinderen van 26 en 24 jaar oud.

Ik heb er zin in om samen met al die andere betrokken leden mijn schouders onder een verdere ontwikkeling van onze binnenstad te zetten. Zodat we over een tijdje trots praten over een veilige, bereikbare, levendige en compacte binnenstad waar het goed toeven is voor bezoekers en bewoners. Dat is mijn droom.