Leegstandbestrijding in Roermond

Citymanagement Roermond en BIZ Binnenstad hebben samen met de gemeente Roermond een activiteitenplan opgesteld om tijdelijk leegstaande winkels in te vullen: Binnen een jaar worden minimaal 12 panden voorzien van een tijdelijke aankleding of invulling en/of een permanente(re) invulling.

De aanpak is gericht op tijdelijke 'frictie’ leegstand. De aanpak van frictieleegstand vraagt om een andere aanpak dan langdurige leegstand, omdat hier sprake is van courante locaties die veelal hun functie behouden en waarbij de markt zelf haar werk doet.

Aan de slag
Om alvast aan de slag te kunnen gaan met de aanpak van frictieleegstand wordt op korte termijn gestart met een aantal quick wins. Deze quick wins zijn noodzakelijk om op kortere termijn een aantrekkelijker straatbeeld te creëren. Het slagen van dit project hangt samen met de bereidheid van pandeigenaren om mee te werken aan de tijdelijke invulling van hun leegstaand pand.

Roel Schenk, roept daarom pandeigenaren op om mee te werken aan het aantrekkelijker maken van de Roermondse binnenstad en zich te melden via roel@cityroermond.nl. Samen kan er dan worden gekeken naar een geschikte invulling voor het betreffende pand.