Groen licht voor herinrichting N280 Roermond

De herinrichting van de N280 Roermond kan van start. De Raad van State heeft de bezwaren, die tegen het bestemmingsplan zijn ingediend, ongegrond verklaard.

Tegen het bestemmingsplan waren drie beroepschriften ingediend. Er werd onder meer bezwaar gemaakt tegen gedane onderzoeken op het gebied van lucht, geluid en bereikbaarheid. De bereikbaarheid zou in gevaar komen door de reconstructie van de N280 Roermond. De uitspraak van de Raad van State zegt nu dat alle beroepen ongegrond zijn.

Betere verbinding

De N280 is de belangrijkste oost-westverbinding in Midden-Limburg. Het verkeer op deze weg is de afgelopen jaren drukker geworden, met name in Roermond. Daarom willen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond dat er een betere verbinding komt tussen de gemeenten Roermond en Leudal. Ook moet de N280 beter aansluiten op de A2, de A73 en de B52 naar Duitsland.

Betere doorstroming
De aanpassing van de N280 zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, betere bereikbaarheid van de stad, de bedrijventerreinen en de natuurgebieden én een toename van de verkeersveiligheid. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het scheiden van plaatselijk en doorgaand verkeer en het aanleggen van twee ongelijkvloerse kruisingen. “De binnenstad wordt aantrekkelijker voor inwoners. Daarnaast worden onze bedrijventerreinen en natuurgebieden beter bereikbaar, dat is goed voor de leefbaarheid én onze economische groei. De schop gaat nog dit jaar de grond in. Roermond wordt door de nieuwe N280 toegankelijker voor veel verschillende doelgroepen”, zegt wethouder Angely Waajen.“ Gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit) vult aan: “Met deze positieve uitspraak kan de Provincie samen met gemeente Roermond de regio Midden-Limburg de impuls geven die nodig is. De leefbaarheid verbetert, de verkeersveiligheid neemt toe en zowel het bedrijfsleven als het toerisme worden gestimuleerd”.

Planning
Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan op korte termijn gestart worden met de reconstructie van de N280 Roermond. Momenteel loopt de aanbestedings-procedure. Eind volgende maand moeten bij de provincie de aanbiedingen van aannemers binnen zijn. De werkzaamheden aan de N280 Roermond duren ongeveer drie jaar.