Extra rechtdoor- en rechtsafstrook kruising Wilhelminasingel/N280

Het kruispunt van de N280 met de Wilhelminasingel-Mijnheerkensweg krijgt een extra rechtdoor-/rechtsafstrook om dit zeer drukke kruispunt nog verder te optimaliseren. Het afgelopen jaar zijn de verkeerslichten al geoptimaliseerd om een maximale verkeersafwikkeling mogelijk te maken.

Omdat Roermond continu werkt aan een verdere verbetering van de bereikbaarheid heeft Wethouder Fick-Moussaoui het initiatief genomen om samen met partners in de stad te bekijken of er nog een verdere optimalisatieslag te maken is op dit kruispunt. Daaruit is naar voren gekomen dat door uitbreiding van de opstelcapaciteit voor de richtingen rechtdoor/rechtsaf op de Wilhelminasingel voor de verkeerslichten met de N280, een betere afwikkeling op de singel en op het kruispunt met de N280 gerealiseerd wordt.

Het ontwerp voor de aanpassing is reeds opgesteld en de middelen zijn toereikend om het voorstel uit te voeren. De maatregel is zodanig opgezet dat deze ook na de reconstructie van de N280 gehandhaafd kan blijven. De maatregel wordt in samenhang met het opheffen van de oversteek voor voetgangers en fietsers over de N280 uitgevoerd.

Nieuwe situatie Wilhelminasingel/N280/Mijnheerkesweg