Wat is BIZ Binnenstad Roermond?

Een Bedrijven Investerings Zone, oftewel BIZ is een instrument van, voor en door ondernemers. Het is een afgebakend en aaneengesloten gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

Alle ondernemers in het BIZ-gebied betalen een bijdrage. De gebruikers van onroerend goed in het betreffende gebied betalen een gemeentelijke heffing die op basis van de WOZ waarde jaarlijks wordt geïnd. 
De opbrengst van deze belastingheffing wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de Stichting BIZ Binnenstad Roermond. De BIZ stichting gebruikt dat geld om activiteiten uit te voeren die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van het gebied. De activiteiten van de BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. 

BIZ gebieden in Roermond
Roermond is landelijk een van de grootste BIZ-gemeenten, en dat is een visitekaartje voor de stad. In Roermond zijn naast de BIZ Binnenstad nog 7 andere BIZ gebieden actief:
• Retailpark Roermond
• Centrum Swalmen
• Willem-Alexander Bedrijventerrein
• Roerstreek Bedrijventerrein
• Merum Bedrijventerrein
• Swalmen Bedrijventerrein
• Stadsrand-Noord Bedrijventerrein