Draagvlakmeting 2020

Één stem voor onze binnenstad. Samen investeren we in een veilige, schone en aantrekkelijke binnenstad, nu en in de toekomst.

De BIZ Binnenstad Roermond heeft dus vele voordelen, maar kan niet tot stand komen zonder de steun van de meerderheid van de ondernemers. Daarom wordt er altijd eerst een stemming gehouden. Dit noemen we de draagvlakmeting. Er is sprake van een positieve uitkomst van de draagvlakmeting wanneer:

    • Minimaal de helft van de stemgerechtigde binnenstadondernemers een stem heeft uitgebracht;
    • Minimaal twee derde deel daarvan vóór verlenging van de BIZ heeft gestemd;
    • Voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan tegenstemmers.

Indien aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, kan de huidige BIZ Binnenstad gedurende de jaren 2021-2025 blijven voortbestaan.

Stemmen voor de BIZ!
Tijdens de draagvlakmeting wordt u als binnenstadondernemer benaderd door een van onze BIZ-ambassadeurs met een officieel stembiljet (eind augustus/begin september). Op dit biljet staat vermeld op welke wijze u een geldige stem kunt uitbrengen. Het ingevulde stembiljet kunt u vervolgens in een gesloten envelop aan de BIZ-ambassadeur overhandigen, afleveren bij of opsturen naar de Gemeente Roermond. Een onafhankelijke notaris zal zorgdragen voor de formele telling van alle uitgebrachte stemmen (maandag 21 september).

Vooralsnog staat de wettelijk verplichte draagvlakmeting gepland voor de maand september 2020. Rekening houdende met alle onzekerheden als gevolg van de corona crisis bestaat de kans dat de draagvlakmeting naar een later moment in dit jaar wordt verschoven. Mocht u op dit moment al vragen hebben met betrekking tot de komende draagvlakmeting, dan kunt u uiteraard contact opnemen met het bestuur van de BIZ Binnenstad.